In memoriam Klaas Grandia

Vol ongeloof en verbijstering  zijn we door het bericht dat Klaas Grandia zaterdagmorgen op 7 augustus is overleden. Een hartstilstand heeft plots een einde gemaakt aan het leven van onze Klaas, onze grote steun en toeverlaat van de dierenweide. Onze drijvende kracht, onvermoeibaar bezig met het welzijn van onze dieren, het onderhoud van de stallen en het betrekken van de jeugd bij de dagelijkse werkzaamheden. Zeker na zijn pensionering was hij vrijwel dagelijks op de weide te vinden. De dieren en zeker de geiten kende hij allemaal en ook hun speciale gedragingen. Wij noemden hem dan ook  onze ‘Geitenfluisteraar’ die met vele dieren een bijzondere band en een verhaal had.

Een grote vriend van de vele kinderen die hem vaak drie keer in de week kwamen helpen bij het verzorgen van de dieren en het schoonhouden van de stallen en weide. ‘Slimme kinderen’, zei Klaas altijd want ze hadden allemaal Internet op hun telefoon en wisten veel informatie over de dieren op te halen en hadden ook zo hun ideeën over hoe het nóg beter kon. Klaas genoot van hun enthousiasme en kon er heel leuk over vertellen en vooral schrijven.  Een soort dagboek met leuke en rake beschouwingen over het wel en wee van een dagje op de weide. Alle vrienden van de weide konden deze ervaringen op Face Book  en de Nieuwsbrief volgen. Klaas, altijd bezig met b.v. het ontwerpen van een flyer om meer dorpsgenoten bij de weide te betrekken, of handige oplossingen voor de stallen en konijnen burcht te bedenken. Een duizendpoot met heel veel kwaliteiten.

Onze Klaas is er fysiek niet meer maar zal er in onze gedachten altijd zijn, zijn hand is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig waardoor de herinnering  blijft.

Wij herdenken Klaas als een betrokken bestuurslid en vrijwilliger met een groot hart voor mens en dier en zijn dankbaar voor alles wat hij  voor de Dierenweide heeft gedaan.   

Wij wensen zijn gezin en familie heel veel strekte toe.   

Namens bestuur en vrijwilligers,

Johan Forsch