Dierenweide Woubrugge

Beste sponsoren, donateurs en adoptanten ofwel beste dorpsgenoten,

Heel langzaam sluipt de lente naar binnen, we hopen maar dat het voorjaar nu op ‘uitlopen’ staat, de zon veel gaat schijnen en lentekriebels een kans krijgen. Wij zijn zondagmiddag weer open van 14.00 -16.30 uur ( t/m 7 juli 2024), de schapen zijn inmiddels geschoren op 20 april j.l. Er zijn drie geitjes geboren, 2 Nubische (met flaporen) en 1 Boergeitje. Genoeg om het voorjaar te vieren en passend in ons beleid om wat terughoudend te zijn met de uitbreiding van onze veestapel.

Vrijwilligers ( Voeren en toezicht)

De dieren op onze weide worden tweemaal per dag gevoerd. Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het bestaande team wat uit te breiden. Nieuwe handjes zijn noodzakelijk omdat sommige leden van deze trouwe groep soms moeten afhaken. Tijd voor nieuwe gezichten die onze weide een warm hart toedragen. Het voeren is maximaal 30 minuten werk. Er wordt in overleg een voederrooster opgesteld en met meer mensen kunnen we het aantal beurten voor iedereen beperken. Het is overigens dankbaar werk, want zeker de geiten zullen je altijd enthousiast begroeten.

Ook voor de zondagopeningen zijn we op zoek naar nieuwe gezichten die ons ‘ openingsteam’ komen versterken. Ook hier is uitbreiding noodzakelijk om dit jaar en in de toekomst de weide op zondag ( 14.00-16.30 uur) en op andere momenten weer voor groepen (scholen & ouderen) open te kunnen stellen.

Voor meer informatie of aanmelding: info@dierenweide-woubrugge.nl  

Opening Dierenweide

De weide is momenteel weer open op zondagmiddag t/m 7 juli 2024.

Sponsors & Donateurs

Wij zijn erg blij met onze vaste sponsors en donateurs, zij zorgen voor een solide financieel fundament om de Dierenweide te kunnen exploiteren. Maar uiteraard zijn ook nieuwe donaties (eenmalig of jaarlijks) noodzakelijk voor een gezonde exploitatie in de toekomst en het behoud van de Dierenweide voor ons dorp.

Doneren is eenvoudig, het bedrag bepaalt u zelf , € 5,00 – € 10,00 of meer, wij zijn blij met elke bijdrage!.


Uw bijdrage kunt u storten op op NL77RBRB0850064937 t.n.v. Stichting Dierenweide Woubrugge 

(Doneren bij het toegangshek op het Weteringpad is de nieuwste mogelijkheid, scan de QR code op het bord, kies uw bank en draag een bedrag van eigen keuze bij aan verzorging en onderhoud van onze dieren en weide).

Hartelijk dank, ook namens onze dieren.  

Uiteraard zijn er het hele jaar door  altijd ‘ Nieuwtjes’ en daarvoor ga je, natuurlijk naar onze eigen Facebook pagina ‘Dierenweide Woubrugge’. Kijken dus!