Adoptie informatie

Voorwaarden zijn niet van toepassing in 2023.

Naar aanleiding van de commotie rond een adoptiegeitje hebben wij besloten om dit jaar geen adoptie programma aan te bieden. Jammer, want in de afgelopen jaren zijn hier nooit problemen mee geweest. Wij zullen de voorwaarden, die in onze ogen glashelder zijn, nog eens tegen het licht houden en waarschijnlijk volgend jaar Adoptie weer mogelijk maken.

Adopteer een dier

Adopter een dier geeft jou de mogelijkheid om op een leuke manier bij te dragen aan onze Dierenweide in Woubrugge. Maar een dier adopteren is natuurlijk niet alleen voor je zelf, maar is ook leuk als cadeautje voor vrienden en familie.

Adoptie

Met het adopteren van een dier help je als adoptiebaasje onze Stichting bij de verzorging van het dier. Zo draag je bij in de voerkosten, stro, zaagsel en hooi en het onderhoud en de verbetering van onze stallen en hokken.

Welke en hoeveel dieren kan ik adopteren

Je kan bij ons geiten, konijnen en kippen adopteren. Natuurlijk mag je ook meerdere dieren tegelijkertijd adopteren. Op het inschrijfformulier kan je dat allemaal aangeven.

Wat krijg ik als adoptie baasje

Natuurlijk mag het adoptiebaasje tijdens openingstijden altijd naar zijn adoptiedier komen kijken en helpen met de verzorging en een Adoptiecertificaat.

Een adoptie cadeau doen

Natuurlijk kan dat en het is zelfs een leuk idee. Voor een verjaardag of een ander feestelijk moment is het een origineel cadeau. Zijn of haar naam komt dan op het adoptiecertificaat te staan.

Voorwaarden op een rij:

  • De adoptie periode geldt voor het lopend kalenderjaar;
  • Na ontvangst van uw bijdrage ontvang je een adoptie certificaat en onze jaarlijkse Nieuwsbrief;
  • Elk jaar kan gekozen worden voor: voortzetting *), een nieuwe adoptie of stopzetten adoptie.
  • Elk dier kan meerdere malen geadopteerd worden;
  • Het dier wordt niet van het adoptiebaasje, maar draagt wel bij aan de verzorging van deze dieren;
  • Het adoptiebaasje krijgt geen andere behandeling dan andere bezoekers;
  • Het adoptiebaasje heeft geen zeggenschap over de veestapel.

*) Elk jaar verandert er wel iets in de samenstelling van onze veestapel o.a. om een goede balans tussen beschikbare ruimte (weide en stallen) en omvang van de dierpopulatie te creëren. Er komen dieren bij ( door geboorte, ruil, of aankoop) en er zijn dieren die de weide verlaten, soms omdat ze zijn overleden, zijn geruild of verkocht. De realiteit is dat sommige dieren die voortijdig de weide verlaten uiteindelijk in het slachthuis hun einde vinden. Dieren houden voor de slacht is voor ons zeker geen doel op zich, maar soms voor het beheer van de veestapel noodzakelijk.

Op basis van het bovenstaande kunnen we je dus niet garanderen dat een adoptiedier gedurende zijn hele leven of gedurende meerdere jaren bewoner van de weide blijft.

Als je een dier wilt adopteren en akkoord kan gaan met onze uitleg en voorwaarden vul dan het aanvraagformulier in. Adoptie helpt ons ook om de Dierenweide financieel gezond te houden.

Je kunt het  aanvraag formulier sturen aan ons emailadres

Info@dierenweide-woubrugge.nl of sturen naar ons postadres.

Postadres:

Secretariaat Stichting Dierenweide Woubrugge

Postadres tijdelijk niet beschikbaar

KvK:55024785 Kamer van Koophandel Den Haag

Bank: NL77RBRB0850064937 t.n.v. Stichting Dierenweide Woubrugge