Wervingsactie voor nieuwe “Vrienden van de Dierenweide” Stand van zaken

Op de Waterrecreatie dag (18 juni j.l) zijn wij onze campagne gestart om nieuwe donateurs en adoptie ouders te werven. We stonden met een kraam, met veel vrijwilligers, op de braderie om onze nieuwe flyer uit te delen. In de week daarna hebben we de flyer ook Huis aan Huis in het dorp verspreid. We weten dat veel mensen zich bij de weide betrokken voelen en als iedereen een klein financieel steentje bijdraagt kunnen de dieren opgelucht adem halen, op tijd lekker en voldoende eten, rekenen op een goede huisvesting, medische zorg en regelmatig bezoek van kinderen, ouders, grootouders etc. De eerste resultaten zijn erg positief, veel nieuwe adoptieouders hebben zich aangemeld en ook “gewone” donaties worden momenteel op onze rekening gestort.

Resultaten van de Wervingsactie

Voor het bepalen van de opbrengst hebben we gekeken naar de periode 18 juni ( dag van de waterrecreatiedag en start van de verspreiding van de flyer in ons dorp t/m september). Het exact vaststellen van het opgehaalde bedrag is nog vrij lastig omdat we gelukkig ook vóór-tijdens en ná de actieperiode nog donaties van onze vaste donateurs etc. hebben ontvangen.

Met dit gegeven in het achterhoofd kunnen we de volgende resultaten wel aan de actie toeschrijven:

Aantal flyers verspreid : 1200

Terugontvangen formulieren : 36 waarmee een bedrag van €725,00 is gemoeid.

Dit bedrag kan je opsplitsen in : € 375,00 voor adoptie van 33 dieren en een donatiebedrag voor onderhoud, voer en verzorging van €350,00

Rechtstreeks (zonder formulier) is in deze periode een bedrag van € 1675,00 gestort.

De totale opbrengst in de omschreven actieperiode kunnen we met een gerust hart vaststellen op € 2400,00.

Dat is een leuk resultaat waar we als Stichting blij mee zijn. Onze dank aan alle gulle gevers die het hierdoor mogelijk maken om onze Dierenweide exploitabel en dus open te houden. We leven momenteel in een bijzondere tijd en ook de kosten voor o.a. voer en verzorging lopen aardig op. Het is dus vrijwel zeker dat wij jullie volgend jaar op één of andere wijze weer zullen benaderen. Maar voor dit jaar : Nogmaals hartelijk dank!